Kontakta oss direkt för hjälp och rådgivning
031-15 21 15

Din Advokatbyrå i Göteborg

Advokatbyrå Göran Insulán är en etablerad advokatbyrå i Göteborg med gedigen erfarenhet inom rättsliga ärenden. Vi har kontor i Göteborg, Uddevalla och Smögen dit du är hjärtligt välkommen för rådgivning och advokathjälp.

Vi har sedan 1994 hjälpt personer med rättsliga och juridiska frågor. Hos oss får du som klient kontinuerligt löpande information så att du kan vara med och avgöra vilket beslut som ska fattas. Som advokatbyrå så har vi full tystnadsplikt.

Våra advokater hjälper dig med konsultation och rådgivning inom rättsliga frågor som exempelvis familjerätt (vårdnadstvist, skilsmässa mm.) eller om du utsatts för brott alternativt om du blivit åtalad för något.

Vår roll som advokatbyrå

Vår målsättning som advokatbyrå i Göteborg är att ge en snabb och effektiv service till både enskilda personer och företag. Arbetet styrs på så sätt att vi lämnar klienten ett råd som ur rättslig synpunkt är den mest lämpliga, varefter det är klienten som fattar det slutliga beslutet om vilka åtgärder som skall vidtas. Med andra ord är det inte vi som advokatbyrå som tar det slutgiltiga beslutet – allt för att du som kund ska känna trygghet.

Är du i behov av juridisk konsultation och rådgivning så hör av dig till oss. Det första inledande samtalet är alltid kostnadsfritt och du får tala direkt med en av våra advokater för att diskutera hur din situation bör hanteras.

Advokat Insulán – Din personliga advokatbyrå i Göteborg

 Kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal!

Våra Kontor

Besöksadress

Västra Hamngatan 6, Göteborg

Storgatan 50, Smögen

Museigatan 2, Uddevalla

Telefon