Kontakta oss direkt för hjälp och rådgivning
031-15 21 15

Arvsrätt – Vi hjälper er genom den juridiska processen

Vi på advokatbyrån Insulán kan hjälpa dig igenom hela den juridiska processen inom arvsrätt från upprättandet av bouppteckningar och arvskiften till skrivande av testamenten och gåvobrev eller eventuella boutredningar. Vi ser till att göra hela förloppet så enkelt och smidigt som möjligt och svarar på alla dina frågor gällande dina juridiska rättigheter och fördelning av ditt arv.

Läs mer om de tjänster vi erbjuder inom det arvsrättsliga området eller kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.

Vad händer vid ett dödsfall?

När en person går bort i Sverige bildas det automatiskt ett dödsbo. Ett dödsbo är i lagens mening en juridisk person och omfattar den avlidnes alla tillgångar och skulder. Ett dödsbo kan endast upplösas genom ett arvskifte.

När en person avlider finns det därför en del punkter som behöver gås igenom ganska omgående. Det kan kännas påfrestande för de efterlevande att ta itu med under sin tid av sorg och därför kan det vara en god idé att överlämna de juridiska frågorna till ett professionellt ombud. Advokat Insulán representerar dödsbodelägare i bouppteckningar, arvstvister samt skrivande av testamenten och gåvobrev. Vi bistår våra klienter genom hela den juridiska processen med allt från kontakter med myndigheter och privata institutioner till en eventuell tvist i domstol.

Vem får ärva?

Vem som har rättighet till arv regleras i arvsordningen och de efterlevande som är arvsberättigade är sedan uppdelade i tre arvsklasser som i turordning ärver från den avlidne. Till första arvsklassen hör den avlidnes bröstarvingar, d.v.s. efterlevande barn och deras avkomma. Till andra arvsklassen hör den avlidnes syskon och föräldrar. Till tredje arvsklassen hör mor- och farföräldrar samt deras barn. Kusiner ärver inte. Finns det inga släktingar och inget testamente så tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.

Kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning!

Besöksadress

Västra Hamngatan 6, Göteborg

Storgatan 50, Smögen

Museigatan 2, Uddevalla

Telefon