Kontakta oss direkt för hjälp och rådgivning
031-15 21 15

Arvskifte – Hur går det till?

Våra kunniga advokater på Insulán hjälper dig med ett korrekt arvskifte efter bouppteckningen och svarar på alla dina frågor kring arv. Boka in ett möte för en kostnadsfri inledande rådgivning.

Enligt svensk lag måste ett arvskifte göras ifall det finns fler än en dödsbodelägare. Ett arvskifte är en privat skriftlig handling över fördelningen av ett arv och handlingen måste undertecknas av alla dödsbodelägare innan arvet kan betalas ut. I det privata avtalet bestäms fördelningen av den avlidnes återstående tillgångar efter det att bouppteckningen är färdigställd, att man har gjort upp om dödsboets alla skulder samt att en eventuell bodelning har genomförts.

Ifall dödsbodelägarna inte kan komma överens om fördelningen av den avlidnes tillgångar kan en särskild skiftesman utses av domstolen. Skiftesmannen kan, under förutsättning att det behövs, göra ett tvångsskifte. Har redan dödsbodelägarna behövt hjälp med att utreda och förvalta dödsboet så finns det redan en boutredningsman. I sådana fall behöver inte en skiftesman utses, då boutredningsmannen kan skifta dödsboet när boutredningen är färdigställd.

Kontakta oss på Insulán så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Besöksadress

Västra Hamngatan 6, Göteborg

Storgatan 50, Smögen

Museigatan 2, Uddevalla

Telefon