Kontakta oss direkt för hjälp och rådgivning
031-15 21 15

Behöver du hjälp i en arvstvist?

Våra erfarna advokater på Insulán svarar på alla dina frågor kring arv och en eventuell arvstvist i domstol. Få svar på dina frågor och boka in ett möte för en kostnadsfri inledande rådgivning.

Om delägarna i dödsboet inte kan komma överens om hur tillgångarna ska delas upp, och inte redan har en boutredningsman, kan de ansöka hos tingsrätten efter en skiftesman. Skiftesmannen försöker såklart i första hand att få delägarna i dödsboet att komma överens. Om det inte går verkställer skiftesmannen ett s.k. tvångsskifte. Skiftesmannen upprättar då en skriftlig handling som alla delägare måste skriva under för att den ska gälla. Om en delägare fortfarande inte är nöjd, måste den då väcka talan mot övriga delägare i tingsrätten.

Kontakta oss på advokatbyrå Insulán så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Besöksadress

Västra Hamngatan 6, Göteborg

Storgatan 50, Smögen

Museigatan 2, Uddevalla

Telefon