Kontakta oss direkt för hjälp och rådgivning
031-15 21 15

Bouppteckning – Så funkar det rent praktiskt

Våra erfarna advokater på Insulán svarar på alla frågor kring din bouppteckning. Boka in ett möte för en kostnadsfri inledande rådgivning.

En bouppteckning är ett skriftlig dokument där det redovisas en översikt av den avlidnes alla tillgångar och skulder på dödsdagen. Enligt svensk lag måste en bouppteckningsförrättning ske senast 90 dagar efter dödsfallet och sedan måste handlingen skickas in till Skatteverket för registrering senast 1 månad efter förrättningen har ägt rum.

Om den avlidne var gift eller sambo ska den efterlevande makans/makens/sambons tillgångar och skulder också redovisas i bouppteckningen. Detta därför att det i regel också görs en bodelning efter förrättandet. Ifall det finns testamente, gåvobrev eller eventuella äktenskapsförord/samboavtal från den avlidne ska detta alltid bifogas i bouppteckningen.

När bouppteckningen slutligen har blivit registrerad hos Skatteverket fungerar den sedan som en id-handling för dödsboet. Utan att ha en godkänd och registrerad bouppteckning hos Skatteverket kan dödsbodelägarna aldrig avsluta den avlidnes bankkonton eller sälja eventuella innehav av värdepapper som exempelvis aktier. Dödsbodelägarna kan heller inte sälja en eventuell bostadsrätt eller fastighet utan att det finns en registrerad bouppteckning hos Skatteverket.

Ifall dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur arvet ska fördelas kan vem som helst av dödsbodelägarna ansöka hos tingsrätten att en boutredningsman ska utses. Boutredningsmannens uppgift är att förvalta dödsboet, hålla bouppteckningsförrättning, upprätta bodelning, bouppteckning och slutligen göra ett arvskifte. Om en dödsbodelägare begärt om att en boutredningsman ska utses kan ingen av de övriga sätta sig emot eller förhindra det.

Kontakta oss på advokatbyrå Insulán för att boka in ett kostnadsfritt inledande möte.

Besöksadress

Västra Hamngatan 6, Göteborg

Storgatan 50, Smögen

Museigatan 2, Uddevalla

Telefon