Kontakta oss direkt för hjälp och rådgivning
031-15 21 15

Gåvobrev – Vad kan du ge bort?

Våra advokater på Insulán hjälper dig att upprätta ett välformulerat gåvobrev som kan förebygga eventuella oklarheter och förhindra konflikter i framtiden. Bestäm själv hur dina tillgångar ska fördelas både under och efter din livstid. Boka in ett möte för en kostnadsfri inledande rådgivning.

Ett gåvobrev behövs när du vill ge bort något värdefullt. Vanligtvis handlar det om en del av en fastighet till sin partner eller en summa pengar till sina barn. Gåvobrevet ger dig också möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. Vad det betyder är att mottagaren får behålla gåvan om han eller hon skulle skilja sig i framtiden. Det kan reglera gåvor av pengar, värdepapper (som exempelvis aktier), en bostadsrätt eller annan fastighet.

För att en gåva av s.k. fast egendom (exempelvis bostadsrätt eller annan fastighet) ska vara juridiskt giltig krävs alltid ett gåvobrev. Dock så behövs inte ett gåvobrev vid gåvor av s.k. lös egendom (exempelvis pengar) då en sådan gåva anses vara juridiskt bindande i och med att den överlåtits till gåvotagaren. Generellt sett är det alltid en god idé att upprätta ett gåvobrev när du önskar ge bort en gåva av större värde, oavsett om det är lös egendom eller inte. På så sätt kan du förhindra framtida tvister mellan arvingar då du kan uttrycka att gåvan inte ska betraktas som en del av framtida arv.

Vid gåvobrev för fastigheter som bostadsrätt eller tomträtt kräver lagen att gåvobrevet följer vissa formkrav. Om gåvobrevet inte lever upp till formkraven anses gåvan vara ogiltig och det kan därför vara en god idé att anlita ett professionellt ombud.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.

Besöksadress

Västra Hamngatan 6, Göteborg

Storgatan 50, Smögen

Museigatan 2, Uddevalla

Telefon