Kontakta oss direkt för hjälp och rådgivning
031-15 21 15

Asyl- och migrationsrätt – Vi hjälper dig

Ifall man tvingas fly från förföljelser eller ett land i krig är svensk lag troligtvis inte det främsta man tänker på när man anländer hit. Men ska du påbörja en ansökningsprocess med Migrationsverket så är det oundvikligen vad du kommer att stöta på. Det rådande läget i Sverige för migrationsrätt är dessutom ovanligt komplicerat och kan komma att förändras när som helst. Behärskar man sedan inte språket så kan det bli många frågor som uppstår och behovet av ett professionellt ombud som kan hjälpa dig att nå det beslut du önskar är minst sagt stort.

Lång erfarenhet av asylärenden

Vi på advokatbyrå Insulán har lång erfarenhet av asyl- och migrationsärenden där vi som offentliga biträden eller privata ombud har hjälpt klienter med att söka asyl, medborgarskap, arbetstillstånd och uppehållstillstånd.

Kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning så kommer vi fram till hur vi kan hjälpa dig.

Besöksadress

Västra Hamngatan 6, Göteborg

Storgatan 50, Smögen

Museigatan 2, Uddevalla

Telefon