Kontakta oss direkt för hjälp och rådgivning
031-15 21 15

Underhållsbidrag – Hur beräknas det?

Vid en separation eller skilsmässa brukar frågan om barnets ekonomiska behov föras till tals och hur de bäst ska tillgodoses. Föräldrarna ska ansvara för ekonomiska bidrag åt barnet med hänsyn till de behov barnet har samt föräldrarnas inkomstnivå. Om ett barn bor mer hos en av föräldrarna så kan den andra bli skyldig att betala underhållsbidrag. I de fall föräldrarna inte kan komma överens kan boendeföräldern vända sig till Försäkringskassan och ansöka om underhållsstöd. Ifall föräldern som är den underhållsskyldige har mycket god ekonomi kan det även bli aktuellt med ett s.k. standardtillägg.

Tyvärr så är det inte ovanligt att föräldrar inte kan enas om storleken på underhållsbidraget och då måste domstolen pröva frågan. Innan du tar kontakt med en advokat är det bra att först på egen hand beräkna den ungefärliga storleken på underhållsbidraget. Det är då passande att beställa ut respektive parters inkomstdeklaration från Skatteverket och redovisa för ifall barnet har särskilda behov som exempelvis kostnader för mediciner, fritidsaktiviteter eller skolgång. Våra advokater på Insulán kan hjälpa dig ta fram ekonomiska underlag som styrker dina inkomster och utgifter.

Det är också viktigt att veta om underhållsskyldigheten inte har fastställts så är det fortfarande möjligt att kräva underhållsbidrag retroaktivt. Som längst kan man kräva tre års underhåll tillbaka, vilket innebär att det kan bli fråga om ganska höga belopp.

Kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.

Besöksadress

Västra Hamngatan 6, Göteborg

Storgatan 50, Smögen

Museigatan 2, Uddevalla

Telefon